DOE MEE EN STEUN ZO TAL VAN GOEDE DOELEN

Met de 23e uitgave voor de boeg, is het jaarlijkse 4x4 evenement in september van de Rotary Club Hoogstraten Kempen vzw uitgegroeid tot een evenement met uitstraling en aantrekkingskracht.

Op een gloednieuw parcours zullen de 4x4 rijders zich weer ten volle kunnen uitleven. Bulten, gaten, steile hellingen, water, modder , alles is aanwezig om op 7 & 8 september je 4x4 weer tot het uiterste te testen.

Wie wat rustiger in de streek off-road wil rijden kan ook dit jaar weer met een roadbook op ons bolleke-pijl traject terecht.

4x4 Hoogstraten is meer dan 4x4 rijden en kijken. Intussen is ook het Mosselfestijn voor velen een reden om het evenement niet te missen. Voor de niet mosseleters is er heerlijke goulash. Alles wordt geserveerd met een portie vers gebakken friet.

Voor de kinderen is er uiteraard ook animatie voorzien: kinderquads, stormbaan, springkasteel,...

en op zaterdag kunnen mindervaliden ook een dagje meerijden.

Weet dat de opbrengsten van dit evenement integraal gebruikt worden om tal van sociale projecten in de Kempen, in België en in de wijde wereld een broodnodig duwtje in de rug te geven.

Dit 4x4 Treffen, met uw aanwezigheid, geeft mensen overal in de wereld nieuwe kansen. Dat geeft toch een goed gevoel, niet?

De goede doelen
Alle 4x4-sympathisanten ontvangen we ook graag op onze terreinen om te genieten van een heerlijk MOSSELFESTIJN en allerhande snacks.
De organisatie vindt volledig plaats met de belangenloze inzet van vele vrijwilligers en bedrijven.
zaterdag & zondag

11 &
12 09 2021

  • ZA/ZO van 10 - 18u
  • 4x4 verkenningstocht:
    ZA/ZO tussen 11 - 16u (laatste vertrek)
  • mosselfestijn / eettent:
    ZA/ZO van 12 - 19u30

LOCATIE

We kunnen opnieuw beschikken over het prachtige circuit op de terreinen van Steenbakkerij Desta NV.

Dit terrein is gelegen aan de Goorkensdreef, (via bredaseweg en hal) te Hoogstraten-Minderhout. Ter plaatse is een en ander nader aangeduid met borden.


BELANGRIJK: het is NIET toegelaten om te kamperen op of naast de terreinen van Steenbakkerij Desta NV. Wij verwijzen u graag door naar de Toeristische Dienst van Hoogstraten. Zij helpen u met veel plezier verder in uw zoektocht naar overnachtingsgelegenheid.


Route berekenen
Voor wie is het parcours bedoeld?

VOOR WIE IS HET PARCOURS BEDOELD?

Iedereen komt aan zijn trekken tijdens dit 4 x 4 weekend, de toevallige recreatierijders, de doorgewinterde liefhebbers die er hun limieten verkennen en de bezoekers die een spectaculair schouwspel te wachten staat.

Door het grote succes van vorige edities zal ook dit jaar aandacht besteed worden aan het segment van de luxeterreinwagens, met een speciaal daartoe ingericht parcours (groene parcours) en een 4x4 verkennings-tocht (Bolleke-pijl) met roadbook, over onverharde wegen in het grensgebied.

Faciliteiten

FACILITEITEN

OP HET TERREIN WORDEN DIVERSE (VEELAL GRATIS) FACILITEITEN GEBODEN VOOR BEZOEKERS, KINDEREN EN DEELNEMERS.

ER IS GRATIS PARKEERGELEGENHEID VOOR DEELNEMERS EN BEZOEKERS, KINDERSPEELVOORZIENINGEN MET SPRINGKASTELEN, EEN GROTE TENT MET BAR EN RESTAURANT, DIVERSE CATERINGVOORZIENINGEN EN STANDS VAN DEELNEMENDE BEDRIJVEN.

motor

GEEN MOTOREN & QUADS

HET PARCOURS IS NIET GESCHIKT VOOR CROSS-MOTOREN EN QUADS. DEZE ZIJN DAN OOK UIT VEILIGHEIDSOVERWEGING NIET TOEGESTAAN.

Andersvalidenrun

Op zaterdag organiseren we een andersvalidenrun. Tijdens die dag krijgen andersvaliden uit een twintigtal organisaties de kans om volledig gratis mee te rijden met 4x4 voertuigen. Achteraf bieden we hen een drankje aan om na te kunnen genieten van hun onvergetelijke ervaring.

Parcours
Jeep

VERSCHILLENDE PARCOURS

Speciaal voor het evenement worden drie verschillende parcoursen aangelegd, in moeilijkheidsgraad variërend.

Het groene parcours is speciaal ingericht voor luxeterreinwagens. Deelnemers aan het groene parcours kunnen tevens deelnemen aan een 4x4 verkenningstocht, uitgezet over onverharde wegen in het grensgebied van de Noorderkempen. Bij vertrek op het 4x4 terrein ontvangt u een roadbook waarin de route nader wordt aangegeven.

Om schade aan de natuur te vermijden, worden speciaal geprepareerde en/of uitgeruste (zware) 4x4 terreinwagens niet toegestaan op deze verkenningstocht. Deze zijn uiteraard wel meer dan welkom op het rood/zwarte parcours.

Geen enkel parcours is geschikt voor crossmotoren en quads en deze worden uit veiligheidsoverwegingen dan ook niet toegestaan.

Hoe inschrijven?

Om zeker te zijn van uw deelname kan U zich vooraf inschrijven via deze pagina. U kan zich echter ook nog op het weekend ter plaatse inschrijven met het risico om langere wachttijden.

Hoe bestellen ?

Let er op dat het verschuldigde bedrag voor 1 september 2020 moet zijn bijgeschreven op de bankrekening van de Rotary Club Hoogstraten Kempen vzw te Hoogstraten, BE68 4156 0582 5134 - BICC: KREDBEBB KBC te Merksplas België.

Meer lezen

Na ontvangst van het verschuldigde bedrag en het inschrijfformulier zullen wij zorgen dat de bestelde kaarten gereed liggen tijdens het evenement.

Bijkomende info

De toegang tot het terrein en de parking is voor bezoekers gratis. Voor de deelnemers is er een aparte parking voorzien die bij de deelnameprijs is inbegrepen...

Meer lezen

De toegangsprijzen gelden per dag en per wagen waarbij er die dag (van 10.00 uur tot 18.00 uur) onbeperkt gebruik gemaakt kan worden van het parcours.

Inschrijven kan ook nog op het evenement aan de inschrijvingstafel in de grote tent.

Deelnemers van het groene parcours (luxeterreinwagens) kunnen gratis deelnemen aan de 4x4 verkenningstocht

Spijtig

Er worden geen inschrijvingen meer ontvangen voorlopig.

Bekijk al onze sponsors
Organisatie van Rotaract & Rotary Hoogstraten

ROTARY HOOGSTRATEN KEMPEN VZW

Voor sponsoring / persVu Truong Anh
Guido Gezellestraat 50 - 2340 Beerse
Tel: +32 14 71 37 40
GSM: +32 497 48 07 86
vu.truong@lgconsulting.be

» Download hier ons sponsordossier

Algemeen adres Burg. J. Van Aperenstraat 39 - 2320 Hoogstraten (België)
info@4x4hoogstraten.com

Bank: KBC 415-6058251-34

Betalingen buiten België:
IBAN: BE68 4156 0582 5134
BICC: KREDBEBB

Reglement

Door ondertekening van het Deelnameformulier verklaart de Deelnemer, mede namens zijn/haar (mede)inzittenden al dan niet (mede)bestuurder van het ingeschreven voertuig, kennis te hebben genomen van dit reglement en dit zonder enig voorbehoud te hebben goedgekeurd en na te leven.

1. De Deelnemer verklaart zich uitdrukkelijk verantwoordelijk voor éénieder die zich in zijn/haar (ingeschreven) voertuig bevindt.

2. De Deelnemer verklaart dat de bestuurder, voldoet aan de voorwaarden die de Belgische wet en reglementen voorschrijven om het ingeschreven voertuig te besturen.

3. De Deelnemer verklaart dat haar/zijn ingeschreven voertuig voldoet aan de voorwaarden die de Belgische wet en reglementen voorschrijven om aan een dergelijk evenement deel te nemen.

4. Alle eventuele schade, (onder meer : eigen schade en schade aan derden, materiële, lichamelijke, rechtstreekse, onrechtstreekse, morele schade....) is voor rekening van de eigenaar en/of bestuurder van het deelnemend voertuig. De Deelnemer, alsmede (mede)inzittenden, doen afstand van ieder verhaal ten opzichte van de eigenaar van de terreinen, Rotary Hoogstraten-Kempen vzw en haar medewerkers, behoudens grove fout van de organisator. Dit wil zeggen dat de deelname gebeurt onder de volledige eigen verantwoordelijkheid van de eigenaar en/of bestuurder. van de participerende voertuigen.

5. Rotary Hoogstraten-Kempen vzw kan beschikken over de terreinen. Deze terreinen worden slechts opengesteld aan de deelnemers die zich reglementair ingeschreven hebben. De deelnemers kunnen enkel en alleen op zaterdag en zondag tijdens het evenement van deze terreinen gebruik maken. Elk gebruik na deze datum is uitdrukkelijk verboden.

6. De deelnemer houdt zich strikt aan de richtlijnen en aanwijzingen van de organisator. Het niet naleven van deze richtlijnen heeft een onherroepelijke verwijdering van het parcours tot gevolg.

7. Rijden in staat van dronkenschap of in een gelijkaardige toestand is verboden.

8. De verschillende hindernissen op het parcours worden aangeduid met groene, rode en zwarte pijlen, die telkens een hogere moeilijkheidsgraad aangeven. Elke Deelnemer/bestuurder maakt op eigen verantwoordelijkheid voor zichzelf uit welke hindernis overeenkomt met zijn/haar ervaring, zijn/haar type voertuig en de staat ervan. Elke Deelnemer/bestuurder houdt er rekening mee dat de toestand van het parcours permanent wijzigt.

9. De Deelnemer verbindt er zich toe:

10. Er worden maximaal zoveel inzittenden per voertuig toegelaten als er wettelijk zitplaatsen voorzien zijn. Alle inzittenden dienen, voorzover wettelijk vereist, een veiligheidsgordel te dragen. Rechtstaan in open wagens wordt ten stelligste afgeraden.

11. Bij het lostrekken of wegslepen van andere voertuigen, en bij het gebruik van kabels, lieren of trekbanden in het algemeen is het de verantwoordelijkheid van de bestuurder van het trekkende voertuig, om erop toe te zien dat het loskomen of breken van kabels of banden, of delen van het voertuig, wordt voorkomen. De bestuurder van het trekkende voertuig dient er op toe te zien dat er tijdens deze manoeuvres door omstanders en inzittenden een veilige afstand wordt bewaard.

12. Respect voor de natuur dient bewaard. Breng geen (opzettelijke) schade toe aan de omgeving waaronder bomen en struiken. Laat geen afval achter op het terrein.

13. Deelnemer, verklaart hierbij uit eigen initiatief deel te nemen aan het 4x4 treffen en afstand te doen voor zich zelf, zijn/haar rechthebbenden, erfgenamen/ nabestaanden en zijn/haar verzekeraars, van elk verhaal tegenover:

a) de eigenaar(s) en/of de uitbaters van het terrein,
b) de inrichters van het evenement,
c) de andere deelnemers en /of gebruikers van het terrein,
d) de deelnemers en de eigenaars (of houders ) van de deelnemende voertuigen,
e) de aangestelden, de vrijwillige helpers en opdrachtgelastigden van personen of organismen hiervoor vermeld,
f) de verzekeraars van de personen of organismen hiervoor vermeld, voor elke schade die Deelnemer zou lijden gedurende het evenement. Huidige afstand van verhaal omvat eveneens de verbintenis dat ingeval van overlijden Deelnemer zich sterk maakt voor zijn/haar rechthebbenden, erfgenamen, nabestaanden en verzekeraars.

14. Het terrein is opgedeeld in twee, verschillende, gescheiden parcoursen, waarvan het groene parcours uitsluitend voor luxe 4x4’s is voorbehouden. De deelname sticker dient goed zichtbaar op de voorruit van het ingeschreven voertuig geplakt te zijn. Het ondertekende en volledig ingevulde deelname formulier dient in het deelnemende voertuig aanwezig te zijn en, op eerste verzoek van de organisator, getoond te kunnen worden.

15. De Deelnemer verklaart voldoende verzekerd te zijn voor Wettelijke Aansprakelijkheid.

16. Niet naleving van dit Reglement leidt tot onmiddelijke verwijdering van het parcours en uitsluiting van iedere verdere deelname, zonder enige vorm van restitutie en/of compensatie. Het voorgaande laat onverlet het recht van de organisator om eventueel veroorzaakte schade op de Deelnemer te verhalen. 

Sluit reglement